Використання конфігуратора ПК та угода про надання послуги збірки та тестування системи

Ми не можемо гарантувати сумісність всіх компонентів, що пропонує конфігуратор, оскільки це технічно складні пристрої і не всі нюанси можна передбачити. Рекомендуємо додатково перевіряти сумісність на сайтах виробників для мінімізації ризиків технічної несумісності компонентів.

ПП «КТС» (далі – Виконавець) на основі ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує надати Замовнику (особа, яка замовила та хоче придбати комплектуючі для персонального комп’ютера у Інтернет-магазині «ktc.ua») послугу із збірки та тестування системи (далі – Послуга) за плату, а Замовник зобов’язується надати Виконавцю комплектуючі, прийняти та оплатити надану Послугу відповідно до умов цієї угоди.

Підбір комплектуючих здійснюється Замовником за власним вибором самостійно на сайті «ktc.ua». При наданні послуги Виконавцем може використовуватися програмне забезпечення, яке оприлюднене і є у вільному доступі на сайті розробника обраного ПЗ.

На комплектуючі, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні. Обмін або повернення комплектуючих, які були об’єктами Послуги, не здійснюється.

Підтвердження цієї угоди з заявкою Замовника на надання Послуги. Подання Заявки є офертою Замовника на надання Послуги відповідно до умов цієї угоди, яка, за умови підтвердження такої Заявки Виконавцем (акцепт), прирівнюється до укладення договору.

Виконавець має право відмовитися від надання Послуги при виявленні недоліків комплектуючих, що можуть вплинути на її надання. Така відмова не несе за собою можливість застосування до Виконавця будь-яких санкцій (штраф за невиконання однією стороною зобов'язання, господарсько-правові санкції).

Можливі недоліки наданої Послуги мають бути виявлені Замовником під час її приймання або під час її надання, а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання наданої Послуги — протягом гарантійного періоду, тривалість якого становить 3 календарні дні з моменту прийняття Послуги. Претензії та вимоги до Виконавця, зокрема, але не виключно, передбачені ЗУ «Про захист прав споживачів», Недоліки Послуги, виявлені після закінчення гарантійного терміну на Послугу, не допускаються. 

Виконавець не несе відповідальності за можливі недоліки наданої Послуги, у зв’язку з несумісністю наданих для її виконання комплектуючих. Ризик випадкового пошкодження комплектуючих до моменту приймання Замовником наданої послуги покладається на Виконавця.

Сплата вартості послуги здійснюється шляхом наступної оплати, за умови оплати завдатку. Після підтвердження Виконавцем Заявки Замовника останній перераховує суму завдатку відповідно до повідомлених Виконавцем реквізитів. При односторонньому розірванні угоди Замовником сплачений завдаток не повертається. 

Для надання Послуги встановлюється строк 5 календарних днів з моменту отримання необхідних для виконання Послуги комплектуючих Виконавцем.

Моментом приймання Замовником наданої послуги є отримання ним наданих послуг у перевізника або самостійно у пункті видачі Виконавця.

При прийманні наданої послуги Замовник має перевірити комплектуючі на предмет наявності сторонніх пошкоджень та можливих недоліків. Претензії до Виконавця щодо стану комплектуючих після приймання наданої Послуги не приймаються.

Виконавець не несе відповідальності за порушення цієї угоди. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням угоди не підлягають відшкодуванню.

У разі настання обставин непереборної сили, сторони цієї угоди звільняються від обов’язку її виконання до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей угоди розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню угоди, настання яких сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

Будь-які непорозуміння та суперечки у зв’язку із виконанням цієї угоди мають вирішуватися шляхом переговорів.

Ця угода стає діючою з моменту отримання Замовником підтвердження від Виконавця про прийняття його Заявки до виконання і діє до повного виконання зобов'язань за цією угодою сторонами, за винятком випадків її дострокового розірвання.

Замовник при поданні Заявки на надання Послуги надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням угоди, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Виконавець використовує інформацію про Замовника в цілях обробки Заявок, відправлення повідомлень Замовнику, доставки комплектуючих, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Нещодавно переглянуті
Меню
Привіт! Допомогти ?