Умови використання сайту

1. Умови використання сайту (публічна оферта)

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://ktc.ua.
Сайт – веб-сайт інтернет-магазину www.ktc.ua, включно з усіма веб-сторінками та точками видачі (перелік яких міститься на сайті www.ktc.ua)
Угода – дана угода з користувачем
Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, що реалізує та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товари/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на купівлю Товару Покупцем (акті приймання-передавання, фіскальному чеку або інших документах, які підтверджують факт купівлі Товару Покупцем).
Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, про які розміщена інформація на Сайті.
Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє та/або купує Товари з використанням інструментів Сайту. Покупець/ Платник є Користувачами.
Кредит – кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором  у користування позичальнику на певний строк та під відсоток (в розумінні даної оферти – це пропозиція банку (фінансової установи), розміщена на сайті,  придбати Товар на умовах, викладених по конкретній товарній позиції).                     
Розстрочка – спосіб придбання товару, при якому оплата робиться не в повному об'ємі, а по частинах, обумовлених в договорі між покупцем і продавцем.
Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.
Платник – особа, яка сплачує Замовлення.
Покупець – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Покупцем є Платник.
Пропозиція – інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Покупцем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Покупцем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення та оприлюднення нової версії Угоди на сайті.
1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою, однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.
1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і/або є відповідальною за виконання Замовлення Продавцем.
1.5. Оферта вважається такою, яку прийняв Продавець, тоді, коли останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.
1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Покупцем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.
1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Покупцем.
1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.
1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання користувачеві (Покупцеві) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо такі суми фактично були сплачені Платником). Покупець має право скористатися таким правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Покупцеві).
1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, який настав раніше):
– підписання Покупцем акту приймання-передавання Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт купівлі Товару Покупцем), або
– підписання Покупцем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупцем отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).
1.11. Інформація про товар.
1.11.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку 0 800 210 484.
1.11.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Покупець зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту фактичного прийняття Покупцем Товару.
1.11.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4–1.7. Угоди може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Покупцеві.
1.11.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4–1.7. Угоди умовами Покупець має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Покупець (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Покупцеві. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.
1.12. Обмеження відповідальності.
1.12.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Покупець) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками.
1.12.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцеві.
1.12.3. У разі втрати актуальності матеріалів (зокрема умов Пропозиції) розміщених на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
1.12.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Покупець (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
1.12.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Покупцю) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в 100 (сто) гривень.
1.12.6. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. 
1.12.7. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Покупцю, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання сторін

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.
2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласника(ів).
2.4. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт є обов'язковим.
2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.
2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання Користувачем/Покупцем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

3. Обмін і повернення Товару

3.1. Порядок обміну (повернення) товару належної якості встановлений ст. 9 Закону України «Про захист прав Покупців».
Обмін (повернення) Товару належної якості можливий протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня його купівлі (який починає обраховуватися з наступного за купівлею Товару дня) при дотриманні наступних вимог:

 • товар новий і не був у використанні;
 • збережений товарний вигляд і споживчі властивості товару (не пошкоджена упаковка, залишилися в незмінному вигляді всі ярлики, пломби, плівки, наклейки, інструкції, гарантійний талон, відсутні механічні пошкодження, подряпини, потертості);
 • збережений розрахунковий документ (квитанція, товарний чек), який підтверджує покупку даного товару.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець  має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та отримати назад кошти у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це Покупця, який вимагає обміну товару.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки з Покупцем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються Покупцеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору, в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом семи днів.
Для проведення обміну (повернення) Товару належної якості Покупець може звернутися в точку видачі йому придбаного Товару, де буде організовано приймання від нього такого Товару або зателефонувати в службу підтримки за наступними телефонами:

 • 0 800 210 484
 • +38 (044) 364 73 72
 • +38 (050) 379 28 20
 • +38 (067) 362 16 17

щодня: 9:00-20:00 
і після отримання від оператора служби підтримки у формі Viber, чи  SMS-повідомлення з адресою відправлення  Товару, відправити такий через ТОВ «Нова пошта», за рахунок отримувача, безготівкова оплата.

Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження товару при пересиланні Продавцю, Користувач (Покупець) повинен перед таким направленням описати зовнішній вигляд товару разом з представником перевізника шляхом складання відповідного акту. У випадку необхідності з’ясування проблем в роботі товару, в телефонному режимі зі Покупцем може уточнюватися інформація про наявний недолік.
Направляючи товар на гарантійне обслуговування, Покупець повинен відключити паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені в товарі. У разі наявності таких блокувань Покупець надає згоду на повернення йому товару без здійсненого гарантійного обслуговування. Після відключення блокувань Покупець може повторно направити товар на вказану йому оператором служби підтримки адресу організації гарантійного обслуговування і в такому випадку строк діагностики та ремонту (в т.ч. гарантійного) буде обраховуватися з початку.
Покупець надає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним електронну пошту та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку та /або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, зазначеного Покупцем (Користувачем) в заяві чи в іншому документі.
Після відправки повернення потрібно обов'язково повідомити оператору служби підтримки номер декларації перевізника для оперативного опрацювання звернення.
При обміні (повернення) товару Покупцем безпосередньо в точці його видачі йому необхідно надати:

 • Товар, який підлягає обміну (поверненню) (з упаковкою, оригінальним зарядним пристроєм, гарнітурою, якою він був укомплектований при продажу)
 • Заяву на повернення/обмін (згідно долученого примірного зразка заяви)
 • Розрахунковий документ, що підтверджує покупку (квитанцію, фіскальний чек, видаткову накладну в оригіналі)
 • Гарантійний талон (оригінал)
 • Реквізити банківської карти, за допомогою якої здійснювався розрахунок, в разі безготівкового розрахунку
 • Копію документа, що посвідчує особу покупця (паспорт, паспорт у формі ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, пенсійне посвідчення тощо)
 • Копію РНОКПП (індивідуального податкового номеру)

3.2. Порядок обміну (повернення) товару неналежної якості встановлений ст. 8 Закону України «Про захист прав Покупців».
Обмін (повернення) Товару неналежної якості можливий протягом гарантійного строку, зазначеного  в товаросупровідних документах, при дотриманні наступних вимог:

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
У випадку направлення/вручення в точці видачі Користувачем (Покупцем) товару неналежної якості із заявою про повернення грошових коштів або щодо обміну товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав Покупців», вважається, що Користувач (Покупець) висловив свою згоду на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування факту та причин виникнення істотного недоліку Товару для можливості прийняття Продавцем рішення про задоволення заяви Покупця чи відмову в її задоволенні.
У випадку якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджена уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Покупець) згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром та 10 днів термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Покупцем).
У випадку підтвердження (довідкою/актом АСЦ чи висновком експертизи) факту непрацездатності пристрою внаслідок порушення Клієнтом умов та правил експлуатації пристрою, тобто фактичне зняття пристрою з гарантії, Продавець має право вимагати від Покупця компенсації фактично понесених витрат на пересилання пристрою в авторизований сервісний центр/експертну установу
У випадку підтвердження в АСЦ наявності у Товарі істотного недоліку, що виник з вини Виробника, Покупець, отримавши відповідну Довідку/Акт сервісного центру, повинен зв'язатися зі службою підтримки Продавця, повідомити йому інформацію про наявність Довідки/Акту АСЦ, який слугує підставою для обміну (повернення) Товару неналежної якості і діяти надалі згідно вказівок оператора. 
Покупець зобов’язаний оглянути товар, який повернувся з ремонту (в тому числі гарантійного), його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність разом із супровідним документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника Перевізника, у тому числі й при отриманні товару, що повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Покупця) до Продавця щодо товару, який отримано через кур’єрську службу, наприклад ТОВ “Нова Пошта”, з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Покупцем) разом з представником кур’єрської служби шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження. В інших випадках, претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред’являються безпосередньо до перевізника.
Прийняття Покупцем повернення з гарантійного ремонту Товару без складання з представником кур’єрської служби письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару є підтвердженням відсутності у Покупця будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити і та ін.).

Якщо у Вас виникнуть питання щодо повернення товару, звертайтесь на  ishop@ktc.ua.

Причини, згідно яких Товар не підлягає поверненню, обміну (наприклад):
- з дня покупки товару, який не має недоліків, пройшло більше двох тижнів (для товару належної якості);
- під час перевірки якості товару були виявлені факти, що свідчать про спробу самостійного відкриття корпусу пристрою порушення цілісності пломб, самостійного ремонту або інших порушень умов експлуатації пристрою (для Товару неналежної якості) тощо;
- відсутність документа, який підтверджує купівлю товару, гарантійного талона або повної комплектації товару. 
Також звертаємо увагу, що відповідно до п.3 ст.4 Закону України «Про захист прав Покупця» Покупець зобов'язаний:
перед використанням товару ознайомитися з правилами його експлуатації;
у випадках виникнення питань щодо використання купленого товару звернутися за консультацією до продавця, виробника або іншої уповноваженої особи, що виконує дані функції, вказаного в документах до товару;
використовувати товар за призначенням і не порушувати умов експлуатації, які вказані в документах виробника або продавця;
дотримуватися заходів безпеки, зазначених в документах виробника, а в разі їх відсутності, загальноприйнятих заходів безпеки при експлуатації товарів даної категорії.

4.  Гарантія. Гарантійне обслуговування

4.1. На товари в інтернет-магазині надається гарантія, яка підтверджує зобов'язання по забезпеченню належної роботи товарів протягом гарантійного терміну. Термін гарантії вказаний в описі кожного товару на нашому сайті.
Будь ласка, перевірте комплектність і відсутність дефектів у товарі при його отриманні в місці придбання (комплектність визначається описом виробу або посібником з його експлуатації).
Якщо протягом гарантійного терміну товар, який Ви купили через сайт, вийшов з ладу з вини виробника і не може бути відремонтовано в авторизованому сервісному центрі, з приводу чого видано відповідну довідку/акт авторизованого сервісного центру, ми обміняємо товар на аналогічний або повернемо гроші.

У яких випадках гарантія не надається?

 • порушено збереження гарантійних пломб
 • є механічні або інші пошкодження, які виникли внаслідок умисних або необережних дій покупця або третіх осіб
 • порушені правила використання, викладені в експлуатаційних документах
 • було вироблено несанкціоноване розкриття, ремонт або змінені внутрішні комунікації та компоненти товару, змінена конструкція або схеми товару

Гарантійні зобов'язання не поширюються на наступні несправності:

 • природний знос або вичерпання ресурсу;
 • випадкові пошкодження, завдані клієнтом, або пошкодження, що виникли внаслідок недбалого ставлення або використання (вплив рідини, запиленості, потрапляння всередину корпусу сторонніх предметів і т.п.);
 • пошкодження в результаті стихійних лих (природних явищ);
 • пошкодження, викликані аварійним підвищенням або пониженням напруги в електромережі або неправильним підключенням до електромережі;
 • пошкодження, викликані дефектами системи, в якій використовувався даний товар, або що виникли в результаті з'єднання і підключення товару до інших виробів;
 • пошкодження, викликані використанням товару не за призначенням або з порушенням правил експлуатації.

5. Повернення коштів за Товар

5.1. У випадку повернення Товару належної якості у визначений законом 14-денний строк (за умови дотриманням Покупцем умов, передбачених ст.9 Закону України «Про захист прав Покупців»)  або у випадку підтвердження при діагностиці в АСЦ  наявності дефекту Товару, що виник з вини виробника, тобто наявності права у Покупця вимагати повернення сплачених за Товар коштів, Покупцю необхідно звернутись на гарячу лінію компанії 0 800 218 827 і, на підтвердження особи клієнта, який придбав Товар, повідомити дані, які повідомлялися при оформленні замовлення для ідентифікації конкретної покупки.
В якості альтернативного способу повернення коштів за Товар, Клієнт має право в місці придбання Товару (точці його видачі) подати письмову заяву про повернення коштів, а також надати Товар, упаковку та документами на його придбання (у випадку повернення Товару належної якості) або довідку/акт АСЦ про необхідність заміни Товару Продавцем, а також пред’явити документ для  посвідчення особи Покупця (Заявника). Письмова заява на повернення коштів може бути довільного змісту,  але повинна обов'язково містити дані, які ідентифікують Товар (найменування Товару, його серійний номер) і вказати реквізити рахунку для повернення коштів. Зразок заяви на повернення коштів ТУТ.
Продавець у строку не більше 10 днів з дня прийняття пристрою від Покупця має право перевірити достовірність інформації, яка вбачається з наданих  йому Покупцем документів, щодо видачі довідки/акту АСЦ про наявність дефекту Товару, що виник з вини виробника і задовольнити заяву у клієнта.  
Повернення коштів відбувається у строк не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту повернення Товару належної якості або надання Продавцю примірника АСЦ про дефект виробу з вини виробника товару.
Витрати на комісію Банку при поверненні коштів у спосіб їх перерахунку на рахунок, вказаний Клієнтом або у спосіб еквайрингової операції (у випадку розрахунку за придбаний Товар у спосіб еквайрингового платежу) несе Продавець.
При подачі заяви про повернення коштів через оператора служби підтримки, Покупець зобов'язаний вказати реквізити рахунку для переказу йому коштів.
У випадку звернення Покупця безпосередньо в місце продажу йому Товару з вимогою повернення коштів за такий, співробітник Продавця в присутності Покупця формує Акт видачі коштів, в якому зазначає дату його складання, дані Покупця та документів, які посвідчують його особу, найменування товару, його вартість та суму коштів до повернення.
Примірник сформованого Акту видачі коштів підписує Покупець і такий документ, разом з видатковим фіскальним чеком на повернення Товару залишається на зберігання у Продавця, а сума коштів, яка підлягає поверненню, перераховується на картку Продавця або видається йому готівково з каси Продавця.  

6. Персональні дані

6.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті www.ktc.ua/ і/або ставлячи позначку («галочку») у відповідному полі на сайті www.ktc.ua/ перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених даних, а саме: прізвища, ім'я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, дати народження, зручної мови спілкування  – з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав Покупців, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), ПАТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22565760) та інших товаро-транспортних компаній, іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд адміністрації.  Дане положення діє без обмеження терміну дії.
6.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.
6.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ПП «Комтехсервіс». Місцезнаходження: 33014 м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 5.  База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою 33014 м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 5. 
6.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, які встановлені законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. Розсилка та інформаційні повідомлення

7.1. Розсилки та інформаційні повідомлення направляються за адресами електронної пошти/номерами мобільних засобів зв`язку  клієнтів, які купували товар у в інтернет-магазині www.ktc.ua/ та/або брали участь в акціях та/або інших маркетингових активностях (конкурси, розіграші призів/подарунків і т.д.), що проводились в магазинах під ТМ «КТС», на сайті «KTC.UA» або третіми особами за замовленням «КТС».
7.2. Підставою для отримання розсилки та/або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти/номер мобільного засобу зв`язку, які Клієнт за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої ним для участі в акції та/або маркетингової активності, у тому числі в рамках програми лояльності) або при оформленні замовлення в інтернет-магазині www.ktc.ua, або в разі самостійної підписки на отримання розсилки та інформаційних повідомлень на вищевказаному сайті та/або при оформленні придбання в магазині (точці видачі) товарів продавця(ів), який здійснює діяльність під ТМ «КТС»
7.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції з продажу товарів, розіграші, знижки, спеціальні пропозиції та інші заходи для клієнтів та здійснюються з періодичністю один раз на тиждень.
7.4. Покупець у будь-який момент може відписатись/відмовитися від отримання розсилки за допомогою відповідного функціоналу у листі розсилки (клікнути на посилання «Відписатись» у кінці листа). Також можна відписатись, зв’язавшись з нами за телефоном або за адресою електронної пошти, що вказані нижче.                                     
7.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування даної політики конфіденційності та/або спірних питань, що не врегульовані дійсною політикою конфіденційності, кінцеве рішення приймається Розпорядником наданих Користувачем персональних даних. Рішення  є кінцевим та не підлягає оскарженню.                                                               

8. Комп'ютерна безпека

8.1. При відвідуванні сайту та інтернет-магазину www.ktc.ua ми збираємо, зберігаємо і обробляємо таку інформацію як IP-адресу, дату та час відвідування, тип мови браузера, файли cookies — виключно для надання послуг сайта та інтернет-магазину, оптимізації їх роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору сайта.
Ця інформація є конфіденційною і не передається третім особам, крім випадків, передбачених законом України.

9. Авторські і суміжні права

9.1. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на твори відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», що розміщуються на сайті при провадження своєї господарської діяльності, належать Компанії на правомірних підставах, за винятком випадків, якщо у таких творах (зокрема та не виключно у аудіовізуальних творах) та/або на сайті, в інших джерелах не зазначено інше. Такі твори можуть розміщуватись на сайтах www.ktc.ua або інших ресурсах, в яких публікація відбувається з офіційного профілю Адміністрації.
У таких випадках будь-який користувач зобов’язується:

 • посилатись на першу публікацію твору або на контент (якщо твір від правовласника знаходиться у публічному доступі) із зазначенням імені автора та джерела запозичення твору. Відтворення або інше використання матеріалів дозволяється за умови гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче другого абзацу;
 • заявляти про інформаційний (пізнавальний) некомерційний напрям. Забороняється будь-яке комерційне відтворення відео чи їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації;
 • відтворювати твір (його уривки зокрема) в обсязі, обгрунтованому  поставленою метою;
 • відтворювати твір на умовах «як є», без перекручування його змісту;
 • використовувати контент без спричинення збитків або втрат прибутку для правовласника.

У випадках, коли такі твори (зокрема та невиключно, аудіовізуальні твори) містять посилання, у будь-якій формі такого посилання/вираження, на твори, які належать іншим авторам чи іншим особам, які мають авторські права, Адміністрація керується нормами міжнародного права та статтею 21 Закону України «Про авторське право та суміжні права» про вільне використання твору без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право). 
У таких випадках Адміністрація зобов’язується:

 • посилатись на першу публікацію твору або на контент (якщо твір від правовласника знаходиться у публічному доступі) із зазначенням імені автора та джерела запозичення твору, при цьому виконувати умову, що відтворення або інше використання матеріалів дозволяється за умови гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче другого абзацу;
 • заявляти про інформаційний (пізнавальний) некомерційний напрям. При цьому, Компанія ознайомлена, що забороняється будь-яке комерційне відтворення відео чи їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації;
 • відтворювати твір (його уривки зокрема) в обсязі, виправданому поставленою метою;
 • відтворювати твір на умовах «як є», без перекручування його змісту;
 • використовувати контент без спричинення збитків або втрат прибутку для правовласника.

9.2. Всі претензії та/або пропозиції щодо творів, на які Адміністрація посилається з в рамках статті 21 «Про авторське право та суміжні права», порядку їх використання, розпорядження, дотримання авторських та суміжних прав на них тощо, приймаються виключно правовласниками таких творів або особами, спеціально уповноваженими правовласниками.

10. Інші умови

10.1. Користувач має право призначити Покупцем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Покупець зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.
10.2. Для видачі Товару Покупцеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).
10.3. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.
10.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
10.5. Жодне положення  даної Оферти не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Офертою.
10.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.
10.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства в межах строку давності пред`явлення такого роду вимог. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Оферти і безумовно приймає їх.
 


 

Нещодавно переглянуті
Меню
Привіт! Допомогти ?